قوانین و مقررات غرفه سازی خاص اعلام گردید

قوانین و مقررات غرفه سازی خاص و فرم های صدور مجوز غرفه سازی خاص، از سوی ستاد برگزاری "سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی   Iran expo show2024" اعلام گردید.
 
قوانین و مقررات غرفه سازی خاص
 
فرم های صدور مجوز غرفه سازی خاص

پست الکترونیک

info@iranexposhow.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

شهرک ژاندارمری . بلوار مرزداران. خیابان ابراهیمی. برج الوند .واحد606 جنوبی